HỘI NÔNG DÂN XÃ HOẰNG HÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ 2023-2028

Ngày 19, 20 tháng 3 năm 2023 Hội nông dân xã Hoằng Hà đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028.

Tin tức - Sự kiện